REGULAMIN BEST STREAM AWARDS

Regulamin głosowania Best Stream Awards 

1. GŁOSOWANIE

1.1. Celem Głosowania jest wyłonienie zwycięzców w poszczególnych Kategoriach Nagród, opisanych na stronie www.beststreamawards.net/nominacje

1.2. Głosowanie prowadzone jest za pośrednictwem formularzy do głosowania, dostępnych na w.w. stronie internetowej.

1.3. Uczestnikiem głosowania może być każdy użytkownik internetu, zamieszkujący dowolny kraj na świecie.

2. ZASADY GŁOSOWANIA

2.1. W każdej z kategorii (o których mowa w pkt. 2.1.) można głosować na dowolną liczbę nominowanych.

2.2. Z jednego numeru IP można oddać głos lub głosy w danej kategorii raz na dobę. Po upłynięciu tego czasu, można zagłosować kolejny raz. 

2.3.  Jednym ze sposobów zabezpieczenia Głosowania, który dopuszcza do wysłania głosu w danej kategorii raz na dobę przez człowieka jest system Captcha. 

3. OKRES GŁOSOWANIA 

3.1. Głosowanie rozpoczyna się z dniem 27.01.2020 r. o godzinie 00:00. 

3.2. Zakończenie głosowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.beststreamawards.net najpóżniej 7 dni wcześniej, jednak zakończy się ono nie później niż 31 grudnia 2020 r. 

4. NAGRODA

4.1.  Osoby/produkcje z największą liczbą głosów otrzymają statuetki Best Stream Awards.  

4.2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.beststreamawards.com najpóźniej 14 dni po zakończeniu głosowania. 

4.3. Informacje dotyczące sposobu i czasu wręczenia statuetki zostaną podane przez Organizatora najpóźniej 14 dni po zakończeniu głosowania. 

5. ORGANIZATOR 

5.1. Organizatorem głosowania jest FABRYKA NR 1 SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-757) przy ul. Pory 78, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000317617; o numerze NIP: 9512269537, REGON 141644521.

6. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I RODO

6.1. Wszystkie zasady przechowywania danych osobowych, uwzględniające RODO, znajdują się na stronie: https://beststreamawards.net/polityka-prywatnosci/