Regulamin głosowania

Regulamin głosowania w Festiwalu Best Stream Awards

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady głosowania w Festiwalu Best Stream Awards, zwanym dalej „Festiwal”.

1.2. Organizatorem Festiwalu jest BEST STREAM AWARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9512522491, KRS: 0000909461, zwanym dalej „Organizator”.

1.3. Głosowanie w Festiwalu odbywa się zgodnie z polskim i unijnym prawem.

Nominacje

2.1. Nominacje dotyczą okresu od 1.01.2022 do dnia ogłoszenia nominacji na profilach festiwalu w mediach społecznościowych.

2.2. Nominacje dotyczą kontentu, który w całości lub w części miał swoją premierę w streamingu i jest ogólnie dostępny bezpłatnie lub płatnie.

2.3. O nominacjach decyduje algorytm.

2.4. Lista nominacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu, lub,  oraz na profilach festiwalu w mediach społecznościowych.

Głosowanie

3.1. W głosowaniu może wziąć udział osoba w każdym wieku i może oddawać dowolną ilość głosów. Jako podmiot głosujący rozumiemy profil z mediów społecznościowych lub nick name z forów internetowych i innych miejsc w sieci, gdzie głos jest oddawany.

3.2. Głosowanie odbywa się poprzez dodawanie komentarza pod postami z nominacjami na profilach festiwalu na Facebooku (https://www.facebook.com/beststreamawards/)

 oraz Instagramie (https://instagram.com/beststreamawards?igshid=YmMyMTA2M2Y=)

 i w każdym innym miejscu w sieci internetowej, gdzie zostaną udostępnione te posty.

3.3. Aby głos był ważny, w komentarzu należy oznaczyć nominowaną osobę, nominowanego lub tytuł nominowanego kontentu. Oznaczenie powinno być poprzez dodanie przed nazwą @ i zaznaczenie określonego profilu lub poprzedzenia nazwy, nazwiska czy pseudonimu artystycznego hasztagiem #. Dodatkowo w tym komentarzu musi być dodany hasztag #beststreamawards2023

3.4 Wartość głosów:

 W głosowaniu uczestniczą różne typy oddawania głosów, które mają różne wartości. Poniżej przedstawiono wartości poszczególnych typów oddawania głosów:

a) Dodanie komentarza z nominacją: 1 głos;

b) Polubienie grafiki z nominacją w mediach społecznościowych: 0,5 głosu;

c) Polubienie relacji z grafiką nominacji w mediach społecznościowych: 0,5 głosu;

d) Udostępnienie relacji z grafiką nominacji w mediach społecznościowych: 10 głosów;

e) Udostępnienie relacji wideo o nominacji nagranej przez samą osobę nominowaną lub nominowanego: 50 głosów. Każda następna: 5 głosów.

f) Stworzenie posta z informacją o nominacji i zachętą do głosowania: 10 głosów. W przypadku zamieszczenia na profilu nominowanego czy nominowanej: 30 głosów. Każda reakcja na taki post (chodzi o dostępne do kliknięcia reakcję jak „lubię to”) : 0,5 głosu. Każdy komentarz pod takim postem to 1 głos.

g) Udostępnienie posta z nominacją na portalu Facebook przez osobę nominowaną: 10 głosów. Każda reakcja na taki post: 0,5 głosu. Każdy komentarz: 0,5 głosu.

UWAGA, prawidłowe udostępnienie wymaga oznaczenia profilu nominowanego oraz profilu Best Stream Awards

3.5. Wartości głosów są sumowane, aby określić łączną liczbę głosów dla danej nominacji. Wygrywa ten kto otrzyma najwięcej głosów. 

Wynik głosowania zostanie ogłoszony przez Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i weryfikacji głosów oddanych w głosowaniu, w celu zapewnienia zgodności z niniejszym regulaminem i uczciwości procesu głosowania.

3.7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora próby manipulacji wynikami głosowania, naruszenia niniejszego regulaminu lub innych nieuczciwych praktyk związanych z głosowaniem, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika lub głosy z procesu głosowania, a także podjąć inne stosowne działania w celu zapewnienia uczciwości głosowania.

3.8. Głosowanie w danej kategorii kończy się, gdy zostanie to ogłoszone jako aktualizacja posta z nominacjami na profilach festiwalu w mediach społecznościowych.

Ogłaszanie wyników

4.1. Ogłaszanie wyników głosowania odbywa się poprzez ogłoszenie kto wygrał bez konieczności podawania ilości głosów laureata czy konkurencji z danej kategorii.

4.2. Ogłaszanie wyników odbywa się poprzez zamieszczanie postów na profilach festiwalu w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Festiwalu (www.beststreamawards.net) lub podczas gali rozdania nagród lub wszystkie te warianty razem.

4.3. Termin ogłaszania wyników zależy od Organizatorów głosowania, ale nie może być wcześniejszy niż 24 godziny po ogłoszeniu zakończenia głosowania w kategorii, której ogłoszenie dotyczy.

Ochrona danych osobowych

5.1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Festiwalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

5.2. Administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu jest Organizator. Administratorem głosowania jest firma InfluTool.

5.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora i firmę InfluTool znajdują się w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Festiwalu.

Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z głosowania.

6.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, o ile nie wpłyną one negatywnie na prawa uczestników Festiwalu.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz przepisy RODO.

6.5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu.